vaste activiteiten


Welkom bij KBO Wanssum

Hieronder vind u de vaste – en incidentele activiteiten van KBO-Wanssum. Voor een aantal activiteiten geldt een contributie of eigen bijdrage, die naast de KBO-contributie moet worden betaald.

Vaste activiteiten:




Computerclub


Contactpersoon:

De Heer Frans Barenbrug

Telefoon:  (06) 55187855



Elke 3e maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur.

Van september/oktober tot en met april.                                 

Plaats: De Lindehof, Meerloseweg 5, telefoon:  (0478) 532625        

Contributie voor 2018:  € 22,50. Dat is incl. koffie of thee.




Samen Tafelen


Contactpersoon:

Mevrouw Toos Lommen

Pastoorstraat 16A   5861 BJ Wanssum             

Telefoon: (0478) 531873


In principe elke 2e woensdag van de maand.

Plaats: De Zandhoek. Tel: De Zandhoek: (0478) 854534 Aanvangstijd: 12.00 uur

Kosten:   Leden € 8.00      Niet-leden: € 10.00




Fietsen 


Contactpersoon:

Coördinator: De heer J. Rutten

Agter de Hoven 35,     5861 CH Wanssum                             

Telefoon: (0478) 532465 of (06) 25107692


Elke donderdagmiddag van ca. half april t/m september.

Verzamelen: 13.15 uur bij Dekkers Tweewielers, Postbaan.

Vertrek: 13.30 uur vanaf Dekkers Tweewielers, Postbaan.

Afmelden bij Harrie: (0478) 533009 of (06) 37302163 of ha.arts@hetnet.nl


Toer-fietsen:

Toerfietsers kunnen aansluiten bij de testfietsgroep en fietsen op eigen fiets.

Elke donderdagmiddag half april t/m september.

Verzamelen bij Dekkers Tweewielers, Postbaan.

Vertrek om 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig.




Groenonderhoud


Contactpersoon:

De heer Math Janssen                   

Telefoon: (0478) 532222








Inloopmiddagen


Contactpersoon:

Mevrouw Ger Janssen

Telefoon: (0478) 532222


Elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur,

m.u.v. vakantieperiode.

Plaats: De Zandhoek. Tel: De Zandhoek: (0478) 854534

Vrije toegang. Er wordt een bijdrage voor koffie/thee gevraagd.                                                                                    

Handwerken, Rummicub, Kaarten (ook bridgen) is mogelijk tijdens de inloopmiddagen!




Jeu de boules


Contactpersoon:

De heer Jac Gielen,

Telefoon: (0478) 532211 of 06-38167416

   

Elke woensdagmiddag om 13.30 uur bij de kerk.         

Bij slecht weer in Meerlo bij familie Poels-Duijkers.

Contributie: € 5.00 per jaar





Kienen


Contactpersoon:

Mevrouw Tonny Wijnhoven                

Telefoon: (0478) 532287


In principe de laatste donderdag van de maand, tijdens de wintermaanden.   Aanvang: 14.00 uur. Plaats: De Zandhoek.

Tel: De Zandhoek: (0478) 854534





Koersbal


Contactpersoon:

De heer Martien Franssen             

Telefoon: (0478) 531911 


Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur in De Zandhoek.

Tel: De Zandhoek: (0478) 854534

Er wordt een bijdrage voor koffie/thee gevraagd. 





Kunst en Cultuur


Contactpersoon:

Mevrouw Annie Jacobs       

Telefoon: (0478) 531243

                                         

Voor activiteiten zie deze website

en Wanssums Nieuws.





St. Leonarduskoor


Contactpersoon:

Mevrouw Trees van Ham         

Telefoon: (0478) 532207


Elke donderdag (m.u.v. de Zomervakantie)

om 17.30 uur in de Zandhoek. Tel: De Zandhoek: (0478) 854534     

Contributie: € 10.00 per jaar.






Wandelen


Contactpersoon:

De heer Toon Theeuwen             

Telefoon: (0478) 532067



Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand.                                                                             

Vertrek om 13.30 uur vanaf de Zandhoek.

Aanmelden niet nodig. Het wandelen gaat altijd door!






Zwerfboekenkast


Contactpersoon:

Mevrouw Maria van Oosterhout    

Telefoon: (0478) 511186              


Elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Zandhoek.

(m.u.v. de zomervakantieperiode)

Tel: De Zandhoek: (0478) 854534


-o-o-o-o-o-o—o-




Naast de vaste activiteiten zijn er ook incidentele activiteiten, zoals ledenmiddagen, thema-middagen, informatiemiddagen. Van alle activiteiten die worden georganiseerd ontvangt U tijdig bericht via KBO mededelingen in het Wanssums Nieuws en via deze website.