Laatste Nieuws 2015

 

Welkom bij KBO Wanssum

ARCHIEF- Laatste Nieuws 2015

 

Hier vindt u oude berichten van de pagina Laatste Nieuws

 

17-12-2015 Kerstmiddag: Zang door ons eigen St.Leonarduskoor, gedichten voorgedragen door Annie Jacobs en na de pauze de (10 man/vrouw sterke) "Vrolijke Notenkrakers".

Het was een mooie kerstmiddag! Na afloop smaakten soep en broodje beenham prima.

Voor de foto's klik hier.

(Geplaatst: 18-12-2015)

 

15 december: In De Lindehof het eerste gezamenlijke (De Lindehof en KBO-Wanssum) "Muzikaal uurtje". Troubadour Peter van de Water zorgde voor een prima stemming en alle gasten - zowel van de KBO als van De Lindehof - genoten daarvan. Ieder op zijn/haar eigen wijze. Klik hier voor foto's.

(Geplaatst: 16-12-2015)

 

Het Jaarprogrammaboekje 2016 is gereed en wordt bij de leden thuis bezorgd. Het is ook op deze website te lezen! Klik hier.

(Geplaatst: 11-12-2015)

 

Samen Tafelen in kerstsfeer.

9 december genoten 41 gasten van Samen Tafelen in kerstsfeer. Mooi gedekte tafels (waarop voor iedereen een klein presentje) en een scala aan engeltjes op de bar

omlijstten het geweldige 4 gangen kerstdiner. Klik hier voor foto's.

Klik hier voor gedicht "Samen Tafelen" in Kerstsfeer

(Geplaatst: 09-12-2015)

 

8 december onze Kerstworkshop. Zoals ook verleden jaar stonden de deuren voor deze gelegenheid open bij De Lindehof. Een prachtige locatie. Het is er knus, gezellig en lekker warm. De deelneemsters hebben niet alleen hard gewerkt, zie foto’s, maar ook gezellig gebuurt en tot slot een lekker kopje koffie/thee gedronken.

Annemie bedankt voor jullie gastvrijheid!

(Geplaatst: 11-12-2015)

 

12 december: Nestor, De Schakel en onze Nieuwsbrief van december zijn/worden bij onze leden thuis bezorgd. De Nieuwsbrief kunt u ook lezen op deze website (in kleur!) Klik hier.

(Geplaatst: 10-12-2015)

 

Nu ook Organogram op onze website.

Een organogram - ook wel organigram genoemd - is een schematisch overzicht van de structuur van onze vereniging. Klik hier.

(Geplaatst: 03-12-2015)

 

Blauwe envelop verdwijnt; en nu?

Op dinsdag 13 oktober nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenver-keer Belastingdienst aan. Deze wet betekent het einde voor de bekende blauwe envelop. Berichten van de belastingdienst komen vanaf 2017 alleen nog maar via de digitale postbus.

Veel senioren kunnen door de voorgestelde maatregelen in de problemen komen. Voor deze mensen heeft de Unie KBO in aanloop naar de stemming en het debat over het Elektronisch berichtenverkeer een stevige lobby gevoerd. Meer info? Kijk op de website van Unie KBO. Daar vindt u ook een “meldformulier” waarmee u kunt laten weten wat ú van deze maatregel vindt! Klik hier.

(Geplaatst: 03-12-2015)

 

 

KBO en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) gaan samen.

Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen besloten. “We bundelen onze krachten, in het belang van de Nederlandse ouderen”, zo stellen de beide voorzitters. De verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste stap is het samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau waarin de collectieve belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

Lees meer....

(Geplaatst: 01-12-2015)

 

Maatschappelijke stage:

Op 14 december is al weer de laatste bijeenkomst van de eerste sessie. Iedereen, zowel senior als leerling is zeer tevreden.

Ook zin om op een vriendelijke, één op één, manier weg wijs te worden met tablet; I-pad; I-phone of laptop? In 2016 zijn er weer 6 sessie en wel op maandag 1+15+29 februari; 14 maart; 4+11 april.

Aanmelden of informatie bij

Rina Stevens: mail coxrina.21@gmail.com: tel.: 0478-532155

Bets Beterams: kbowanssum@ziggo.nl : tel.: 0478-532365

Elly Peeters: elly-peeterstax@home.nl: tel.: 0478-531220

(Geplaatst: 30-11-2015)

 

Laatste kienmiddag in 2015 – door Anneke Poels

Het is donderdagmorgen 26 november als om 11 uur de telefoon rinkelt. “Jao hier mit Netje Zegers”. Zeg Anneke, ga je vanmiddag weer mee naar het kienen? Dan gaan we wel met de fiets want ik kan niet zo ver lopen. Oké Netje, dan fietsen we toch, en….als het regent vraag ik wel aan Piet of hij ons even wegbrengt. Om half twee bel ik bij Netje aan en ze doet open. Hallo zegt ze. “ik pak miene fiets, want ut wèèr is prima, de zon schient en owe Piet hoeft nie mit”. We zijn met de eersten in het zaaltje van de “Zandhoek” en langzaamaan loopt het vol. Zelfs voller als anders. Misschien wel omdat het de laatste keer is dit jaar. Even na twee uur wordt het stil en beginnen Tonnie en Truus met het afroepen van de nummers. Bets zit klaar om de kaarten te controleren.

Kien! Kien! Kien!, zo gaat het maar door, en vooral uit mijn mond, want ik win de ene prijs na de andere. Op het laatst begin ik me zelfs te schamen als ik al weer “kien” moet roepen. Tussendoor hebben we genoten van een heerlijk kopje koffie met een koekje (van Truus). Aan het einde, als het al ruim vier uur is, wordt er nog een verrassingsronde gespeeld waarbij iedereen in de prijzen zal vallen. Een mooie kerstklok vol met snoep. Het was weer een mooie maar vooral gezellige middag die ik voor volgend jaar aan iedereen wil aanprijzen.

Wij pakken onze fiets, doen de prijzen voorzichtig onder de snelbinder en fietsen rustig naar huis, nog nagenietend van een geweldige kienmiddag.

(Geplaatst: 29-11-2015)

 

Kerstviering: donderdag 17 december, 14.00 - 17.00 uur. Opluistering door "St.Leonarduskoor" en "De Vrolijke Notenkrakers". De middag is vrij toegankelijk. Als afsluiting een heerlijke hap á € 7,50 (in envelop bij opgave te voloen). Opgeven voor middag en/of warme hap vóór 10 dec. bij Roos Krebbers, Venrayseweg 5, tel.: 531686 of bij Toos Lommen, Pastoorstraat 16a, tel.: 531873. Bij vervoersproblemen kunt u hen ook bellen!

(Geplaatst: 27-11-2015)

 

Waarom moeilijk doen, als het samen kan? (Loesje)

De afgelopen maanden heeft het bestuur van KBO-Wanssum met de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem én met De Lindehof gesproken over de mogelijkheid meer sámen te werken. En wel op zo’n manier, dat we er samen baat bij hebben.

De Zonnebloem en KBO-Wanssum zullen hun activiteiten op elkaar afstemmen, zodat ze niet in elkaars “vaarwater” zitten of elkaar “ in de weg lopen”. Hiermee wordt bereikt, dat beide groeperingen zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van elkaars, en dus een breed, aanbod van activiteiten!

De Lindehof gaat de deuren van Meerloseweg 5 wijd open zetten voor álle Wanssumse mensen en dus ook voor KBO-leden en gasten van De Zonnebloem! Om te beginnen is iedereen welkom bij een Muzikaal-uurtje in De Lindehof op dinsdag 15 december, van 14.00 tot 15,00 uur. Het muzikaal-uurtje is vrij toegankelijk. Wel wordt een vrijblijvende bijdrage gevraagd voor de koffie en/of thee. Komt u ook naar het muzikaal-uurtje? Laat dat dan even weten via telefoonnummer (0478) 532625 of per email: info@delindehof-wanssum.nl

Vanaf januari 2016 organiseren De Lindehof en KBO-Wanssum gezamenlijk 1x per maand op zondag-ochtend een koffie-inn. Ook hierbij is iedereen van harte welkom!

Er zijn voorlopig een drietal koffie-inns gepland, nl. op de zondagen: 24 januari, 21 februari en op 20 maart, steeds van 10.00 – 12.00 uur bij De Lindehof, Meerloseweg 5.

T.z.t. meer informatie over de koffie-inns.

(Geplaatst: 27-11-2015)

 

Dinsdag 10 november j.l. vond de 2e bouwvergadering van alle groen-medewerkers plaats.

Samen met Judith Janssen (toezichthouder/werkvoorbereider van de gemeente Venray) werd afgelopen “schoffeljaar” onder de loep genomen. Knelpunten werden aangedragen, suggesties tot verbetering of tot verfraaiing van Wanssum’s plantsoenen opgesomd. Tekortkomingen in het bespuiten van plantsoenen, soms niet helemaal correct afwerken van werkzaamheden uitgevoerd door derden, kortom alles werd goed doorgenomen.

Het belang van de inzet van de groen-medewerkers (zeker financiëel gezien!) werd duidelijk naar voren gebracht.

De algemene indruk van de kwaliteit van het werk, uitgevoerd door de afdeling GROEN-onderhoud van KBO-Wanssum was zeer positief. De gemeente is erg tevreden: DE WANSSUMSE PLANTSOENEN LIGGEN ER GOED BIJ. En de medewerkers hebben het erg graag gedaan (‘t was gezellig).

Na de gebruikelijke koffie met vlaai, en daarna nog een verfrissing in diverse vormen, werd er door menigeen nog enige tijd door gediscussieerd.

(Geplaatst: 19-11-2015)

 

Kunst en Cultuur bezocht op donderdag 12 november Bloemenkwekerij Reintjes in Veulen. Een middag vól prachtige bloemen. Vooral de rozen waren oogstrelend, klik hier voor de foto's.

(Geplaatst: 12-11-2015)

 

Ons oudste - mannelijke - lid, Pierre Weijs, is overleden. Donderdag 12/11 is om 19.00 uur de avondwake. Vrijdag 13/11 de crematie. Dat hij mag rusten in vrede.

(Geplaatst: 11-11-2015)

 

Wist u dat zorgorganisatie Proteion, in samenwerking met Thuiszorg Noord Limburg, ook Vrijwillige Thuishulp biedt?

De vrijwillige thuishulp biedt structurele hulp, zoals activiteitenhulp, gezelschap, aanwezigheidshulp.

Tevens incidentele begeleiding bij ziekenhuisbezoek.

De doelgroep is: chronisch zieken, hulpbehoevende ouderen, mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking en hun vaste verzorgers (mantelzorgers).

Inloopdagen zijn dinsdag de hele dag en donderdagochtend bij Match, Marktstraat 8 in Venray.

Telefoon Proteion Welzijn: 088 850 00 00

Website: www.proteion.nl (Klik hier)

Contactinformatie via e-mail: info@proteion.nl

(Geplaatst: 10-11-2015)

 

HACCP

7 Leden van onze KBO hebben succesvol deelgenomen aan de HACCP-cursus.

Deze cursus heeft betrekking op hygiëne en voedselveiligheid, wat weer zeer belangrijk is voor onze activiteit “Samen Tafelen”.

We mogen trots zijn op onze “Samen Tafelen”-ploeg!!! Zie foto in album Diverse, klik hier.

(Geplaatst: 11-10-2015)

 

“Omgaan met Verlies”

KBO-Wanssum organiseert in samenwerking met KBO Venray een themamiddag “Omgaan met Verlies”. De middag wordt verzorgd door dhr. Arthur Nijsten van KBO Limburg en is op 26 november 2015, aanvang 14.00 uur in De Kemphaan te Venray.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag.

(Geplaatst: 11-10-2015)

 

Foto's van het optreden van ons St.Leonarduskoor tijdens de Rabobankfietsdag zijn nu ook te bekijken. Klik hier.

 

6 oktober: Seniorenkoor St.Leonardus doet mee aan de jaarlijkse korenmiddag van de Maasdorpen. In de Torrekoel, Meerweg 11 te Kronenberg. Van 13.30 - 17.00 uur.

Supporters zijn welkom. Entree is gratis.

 

2 oktober: Nestor, De Schakel en onze Nieuwsbrief van oktober 2015 zijn/worden bij onze leden bezorgd. De Nieuwsbrief kunt u ook lezen op deze website, klik hier.

 

6 september: Eetpunt bestaat 5 jaar en kreeg een nieuwe naam, nl.: "Samen Tafelen".

 

Brandweer Limburg Noord organiseert in oktober 2015 "Bezoekje Brandweer"-bijeenkomsten.

KBO-leden worden daarvoor van harte uitgenodigd. Meer info in Wanssums Nieuws van 16 sept.

 

Maatschappelijke stage!

Net als vorig jaar willen ook dit jaar leerlingen van ’t Raayland College, senioren leren omgaan en ondersteunen bij het werken met een laptop – IPad – tablet en telefoon bijvoorbeeld IPhone of smartphone. Meer info in Wanssums Nieuws van 16 sept.

 

Jac Gielen wint het clubkampioenschap Jeu de Boules.

Woensdag 2 September werd er weer gespeeld om het jaarlijkse Clubkampioenschap.

Het kwakkelweer had alleen de baan wat nat achtergelaten, maar die middag bleef het gelukkig droog.

We speelden met 22 mensen ieder 4 “rondes”, Jac Gielen was de enige die met 4 wisselende medespelers alle 4 zijn spellen won. Daarbij scoorde hij ook het hoogste aantal punten: 30 stuks. Net Zegers werd tweede, ook met een respectabel aantal punten, nl. 25 en Frans Ruhl werd derde.

Na het tweede spel was er koffie of thee met ‘n lekker stuk vlaai, en kon iedereen er weer flink tegenaan. Al waren er al heel wat die wisten dat ze geen kans meer maakten.

Omdat Jac Gielen als voorzitter normaal gesproken de prijzen uitreikt, nam voor deze gelegenheid zijn vrouw An die taak met veel plezier van hem over.

Het was een gezellige middag, en er kwamen ook wat mensen kijken, die door omstandigheden niet mee konden doen. Heel mooi.

Klik hier voor de foto's!

 

05 september: Rabobank fietsdag. Veel KBO-ers fietsten voor diverse "clubs", "verenigingen", "activiteiten" enz. sponsorgeld bijeen! € 16,== per persoon was er te verdienen, met een max. van 25 peronen. Het St.Leonarduskoor was op één der rustpunten, zingend als koor, aanwezig en "verdiende" op die manier sponsorgeld voor hun kas!

Klik hier voor de foto's!

 

03 september: "Kunst en Cultuur" ging - met 11 personen - naar hetToon Kortoomspark in Deurne. Daar staat het huis waar Toon Kortooms met zijn 7 broers en 7 zussen gewoond heeft. In het park is een "blote-voeten-pad", theetuin en museum. In een oud klaslokaal werd verteld over Toon en zijn leven met Welsche Mia Arts, de kinderenen en zijn boeken.

Alle boeken van Toon waren aanwezig.

Klik hier voor de foto's!

 

 

15 augustus: Nestor, De Schakel en onze Nieuwsbrief zijn/worden bij onze leden bezorgd.

De Nieuwsbrief kunt u ook lezen op deze website, klik hier.

 

12 augustus: Foto's van activiteiten bekijken is gewijzigd. Kijk bij foto's en klik op "Fotoalbums KBO Wanssum"!

 

06 augustus: Érg heet weer, maar "Kunst en Cultuur" ging toch met 8 personen naar Museum de Peelstreek Ysselsteyn.

Klik hier voor de foto's!