Samenstelling bestuur:


Voorzitter:                                                            

vacant


Vice-voorzitter:                                                 

vacant


Secretaris:

Mevrouw Lillian Lucassen - van Els

Venrayseweg 26A, 5861BE Wanssum

Telefoon: 06  1317 2540

E-mail: secretariaat@kbowanssum.nl


2de secretaris / notulist:

Mevrouw Rina Stevens - Cox

Kapelstraat 21,  5861 CA Wanssum

Telefoon: 06 1211 2978

E-mail: kbonotulist@gmail.com


Penningmeester:

De heer Jos Meelkop

Mr. Ruttenstraat 5, 5861BH Wanssum

Telefoon: 0478  532 611

Email: liesmeelkop@hotmail.com


Bestuurslid / Ledenadministratie:    

Mevrouw Bets Beterams – van de Ven                   

Geijsterseweg 7F,      5861 BK Wanssum                     

Telefoon: 0478 532 365

E-mail: kbowanssum@ziggo.nl


Bestuurslid /Zingeving:                                                    Mevrouw Tonnie Kwakkernaat

Gouverneur Houbenstraat 3,   5861 CC Wanssum

Telefoon: 0478 539 054

E-mail: tonnie.kwakkernaat@gmail.com


Bestuurslid / Groen:                                                         

De heer Piet van Gerven                                                         

Kapelstraat 23,     5861 CA Wanssum                             

Telefoon: 0478 531 858 

E-mail: pjhvangerven@gmail.comHet bestuur wordt ter zijde gestaan door:


Financieel ondersteuner:                                               De heer Herman van de Ven                                           

Telefoon: 0478 532 660

E-mail: hermanvdven@outlook.com


Geestelijk adviseur:

Zeereerwaarde Heer Pastoor H.van Horne

Plein 5, 5863 AT Blitterswijck

Telefoon: 0478 531 270

E-mail: pastoorvanhorne@zonnet.nl
Bestuursvergaderingen:


Het bestuur vergadert maandelijks.


Als u van mening bent dat een bepaald onderwerp door het bestuur besproken dient te worden, kunt u dit via de secretaris inbrengen.

Dringend verzoek om het te bespreken onderwerp tijdig aan de secretaris door te geven.