LAATSTE NIEUWS - 2021

Heeft u een nieuwtje? Laat het ons weten: webmaster@kbowanssum.nl


Oude berichten vindt u op de pagina Archief>Laatste Nieuws 2018, 2019,2020

De nieuwsbrieven van KBO-PCOB zijn te zien op de pagina Nieuws KBO-PCOB

**************************************************************************************************************

Nieuws inzake corona staat op de corona-pagina. Klik hier.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Samen tafelen


                                           De maandelijkse activiteit “Samen Tafelen” wordt al meer dan tien jaar                                               georganiseerd op de tweede woensdag van de maand. Helaas kunnen                                                  wij, bestuur KBO Wanssum,  de vrijwilligers die het “Samen tafelen”                                                    organiseren, nog steeds niet in een feestelijk zonnetje te zetten. Zodra                                              deze activiteit weer mag worden opgestart, zal er vast en zeker worden                                              stilgestaan bij deze heugelijke gebeurtenis.


(geplaatst: 20-04-2021)


**************************************************************************************************************

60-jarig bestaan


KBO Wanssum, Ouderenvereniging St. Leonardus, bestaat zaterdag 11

december 2021 ZESTIG jaar. Dit gegeven verdient aandacht en zeker

ook een feestje. Wanneer en hoe dit vorm wordt gegeven, kunnen we

nu nog niet aangeven.Heeft u foto’s, verhalen, anekdotes van en over activiteiten die in de

loop der jaren hebben plaatsgevonden?Wij, bestuur KBO Wanssum, stellen het op prijs als u dit met ons wilt delen.

Alvast hartelijk dank hiervoor.


(geplaatst: 20-04-2021)


**************************************************************************************************************

Senioren en Veiligheid


                                              Een onbestemd of onveilig gevoel. Het overkomt iedereen weleens.                                                    Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van                                                      vrijheid. Veilig wonen is voor iedereen belangrijk.  KBO-PCOB zet zich                                                speciaal in voor de veiligheid van ouderen. We willen voorkomen dat                                                    zij zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten                                                          voelen. De focus op veiligheid mag niet ten koste gaan van de vrijheid                                                  van mensen. Wij streven er naar reële risico’s te benoemen zonder                                                      deze uit te vergroten.


                                              April is uitgeroepen tot de maand van Senioren en Veiligheid. Samen                                                    met andere seniorenorganisaties, de politie en het ministerie van                                                        Justitie en Veiligheid geeft KBO-PCOB concrete tips om te voorkomen                                                  dat u mogelijk slachtoffer wordt.


                                              Meer informatie over het thema “Senioren en Veiligheid” kunt u                                                          vinden in het KBO-PCOB magazine april 2021 (Internetfraude) en op de                                                website, www.kbowanssum.nl. Onder het kopje “Nieuws KBO-PCOB”                                                    kunt u meer lezen over het verenigingsnieuws KBO-PCOB, de                                                                nieuwsbrief KBO-PCOB.nu en de nieuwsbrief met ledenvoordeel.


(geplaatst: 20-04-2021)


**************************************************************************************************************

Paasattentie


Naar aanleiding van de paasgedachte “Ik ben er voor jou”  hebben bestuursleden

KBO Wanssum bij alle leden een paasstukje bezorgd. Bij een paar leden zijn de

bezorgers zo vrij geweest om achterom te lopen en de attentie op de tuintafel

onder het afdak te zetten. De bezorgers mochten enthousiaste reacties in

ontvangst nemen.  Het kleurrijke paasstukje straalt positieve energie uit,

energie die wij momenteel nodig hebben om deze periode met beperkte

mogelijkheden vol te kunnen houden.


(geplaatst: 5-04-2021)


**************************************************************************************************************

Groen


                                         Al meer dan tien jaar worden de “openbaar groen percelen” in ons dorp

                                         door leden van KBO Wanssum onderhouden. Ook dit voorjaar zijn de

                                         groenmedewerkers enthousiast aan de “schoonmaakactie” begonnen.

                                         Door de natte winter is het op veel percelen hard werken om het onkruid

                                         los te maken en te verwijderen. Er zijn vele aanhangwagens met

                                         groenafval naar het milieustation in Venray gebracht. Ook lichte

                                         snoeiwerkzaamheden zijn door de groenwerkers uitgevoerd.

                                         De meeste percelen liggen er weer netjes bij. Heel veel dank aan de

                                         groenmederkers die vele uren in de weer zijn geweest. Ook dank aan de

                                         vrijwilligers die een steentje, ter ondersteuning, hebben bijgedragen.


(geplaatst: 5-04-2021)


**************************************************************************************************************

De Groenwerkers aan de slag 29 maart 2021


Het is weer lente. De temperatuur stijgt. De zon lokt iedereen naar buiten.

Het wordt weer tijd voor de voorjaar schoonmaakactie.

 

Onze groenmedewerkers hebben hun werkzaamheden weer

opgepakt.

Ze zijn druk bezig om de openbaar groen percelen onkruid

vrij te maken en  lichte snoeiwerkzaamheden uit te voeren.


Wij hopen dat alle openbaar-groen-percelen er komend

weekend op hun "Paasbest" er bij liggen.


Groenmedewerkers KBO Wanssum,

hartelijk dank voor jullie inzet.
(geplaatst: 30-03-2021)


Groen - 20210329_2
Groen - 20210329_3
Groen -  20210329_1

**************************************************************************************************************

Contributie 2021


De automatische incasso opdrachten met betrekking tot het innen van de jaarlijkse contributiebijdragen, zijn verwerkt en inmiddels afgeboekt.

Er staan nog een aantal boekingen open. Dit betreft leden die (tot nu toe) géén machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven.


Mocht u de jaarlijkse contributiebijdrage nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u deze bijdrage zo spoedig mogelijk, handmatig, over te boeken.

Het rekeningnummer van KBO Wanssum is: NL 88 RABO 0156 3901 16.


Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.(geplaatst: 29-03-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Voorlopig wordt het wandelen geannuleerd. Dit betekent voor nu dat de wandelactivititeit op Goede vrijdag 2 april en op vrijdag 16 april komt te vervallen. Het is helaas nog steeds wachten op mooiere en betere tijden, wachten op versoepelingen van de geldende maatregelen. Blijf gezond en blijf uitkijken naar wat individueel wél kan en wat wél mogelijk is.


(geplaatst: 29-03-2021)


*************************************************************************************************************

COHESIE berichtgeving

(geplaatst: 29-03-2021)


*************************************************************************************************************

Eenzaamheidscampagne Samen Doen
(geplaatst: 29-03-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


De activiteit “Wandelen” op vrijdag 19 maart is geannuleerd, vanwege verlenging van de

“lockdown”.


Blijf gezond …..


(geplaatst: 16-03-2021)


**************************************************************************************************************

Algemene Ledenvergadering (ALV)


In het informatieboekje 2021 KBO Wanssum staat vermeld dat de ALV op donderdag 18 maart aanstaande onder voorbehoud  zou plaatsvinden. Helaas waren wij, bestuur KBO Wanssum, iets té optimistisch bij het plannen van genoemde bijeenkomst. Met de nu geldende maatregelen mag deze activiteit niet worden georganiseerd. Wij moeten, jammer genoeg, deze algemene ledenvergadering doorschuiven naar een nog te bepalen datum en tijdstip. Momenteel kunnen wij nog niet aan geven wanneer we weer een grotere bijeenkomst mogen organiseren.

Wij houden u op de hoogte.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Samen tafelen


Deze maandelijkse activiteit wordt al ruim tien jaar georganiseerd op

de tweede  woensdag van de maand.

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om de vrijwilligers die het

“Samen tafelen”  organiseren, in een feestelijk zonnetje te zetten.

Zodra deze activiteit weer mag worden opgestart, zal er zeker worden

stilgestaan  bij deze heugelijke gebeurtenis.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Kerstviering


                             Ook al kijken wij nu uit naar het voorjaar, naar zon en warmte, toch vragen wij

                             nu  al aandacht voor de kerstviering. De kerstviering 2021 staat gepland voor

                             donderdag 16 december aanstaande. Noteer deze datum alvast in uw agenda, of

                             kruis de datum aan op uw kalender. Wij hopen met zijn allen dat de opgelegde

                             maatregelen dan zover zijn versoepeld dat we weer met zijn allen het kerstfeest

                             kunnen vieren.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

60-jarig bestaan


KBO Wanssum, Ouderenvereniging St. Leonardus, bestaat 11 december 2021 ZESTIG jaar. Dit gegeven verdient aandacht en zeker ook een feestje. Wanneer en hoe dit vorm wordt gegeven, kunnen we nog niet benoemen. Heeft u foto’s, verhalen, anekdotes van en over activiteiten die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden?  Wij, bestuur KBO Wanssum, stellen het op prijs als u dit met ons wilt delen. Alvast hartelijk dank hiervoor.


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Groen onderhoud in Wanssum "klik op rechter bovenhoek voor vergroting".


(geplaatst: 8-03-2021)


**************************************************************************************************************

Bij het KBO-PCOB Magazine en De Schakel was dit keer een extra boekje toegevoegd van

“De Centrale van Ouderenverenigingen Venray”, bestemd voor alle thuiszittende ouderen in de gemeente Venray.  Het boekje heeft de titel “Deugende en ondeugende gedichten en verhalen”.

Er zijn mooie gedichten en verhaaltjes in opgenomen. Kortom:  de moeite waard om in te bladeren én te lezen.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Puzzel - woordzoeker


De prijswinnaars waren blij verrast bij het aannemen van de prijs. 

Iedereen die de oplossing van de woordzoeker heeft ingeleverd,

heeft een gedrukt exemplaar van het Jaaroverzicht 2020 – KBO Wanssum

gekregen.

Wij, bestuur KBO Wanssum, wensen hen veel leesplezier.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


                            De activiteit “Wandelen” op vrijdag 5 maart is geannuleerd, vanwege verlenging                                van de “lockdown”. Nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen van de overheid                                        worden verder afgewacht. De wandeling op 19 maart blijft vooralsnog onder                                        voorbehoud staan.


                            Blijf gezond …..


(geplaatst: 2-03-2021)


schoenen
Afscheid dirigent1__20210222
Afscheid dirigent2__20210222

**************************************************************************************************************

Afscheid dirigent Sint Leonarduskoor


Zondag 21 februari 2021 was het bijna 25 jaar geleden, dat Piet Kuijpers als dirigent bij ons Sint Leonarduskoor is begonnen. En nu gaat hij vertrekken. Wat hebben we toch een fijne tijd gehad. Hele leuke repetities, ondanks dat we niet altijd direct luisterden en wij maar door bleven kletsen en lachen. De “Cecilia feesten” waren ook altijd heel gezellig. Er werd altijd een gedicht of voordracht verzorgd. Het eten was ook altijd heerlijk.


Praktisch alle leden van het Sint Leonarduskoor waren in de kerk

aanwezig om Piet de laatste keer te horen spelen. Contactpersoon

Trees van Ham heeft Piet namens alle leden een mooie bos

bloemen gegeven.

Als wij weer bij elkaar mogen komen, nodigen wij dirigent

Piet Kuijpers en echtgenote Nel uit voor een officieel afscheidsfeestje.

Piet was in zijn slotwoord emotioneel en had er zichtbaar moeite mee .

Maar hij zei ook dat we altijd een beroep op hem kunnen doen.

Namens alle leden van het Sint Leonarduskoor.
(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Nationale complimentendag


Elk jaar op 1 maart is het “Nationale Complimentendag”. Deze Complimentendag' draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van een persoonlijke blijk van waardering.


Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de (mede)mens,

juist daarom, wel het diepst raken. Complimenteren gaat niet

iedereen altijd even gemakkelijk af.


Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment

persoonlijk en oprecht is.Het is bijzonder! Dit meest indrukwekkende “cadeau” is niet te koop!


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************


De activiteiten van KBO Wanssum zijn tot nader bericht opgeschort!


(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************

Jaaroverzicht 2020


Ook voor 2020 is een jaaroverzicht van KBO Wanssum samen gesteld.

Genoemd jaaroverzicht is op de website www.kbowanssum.nl  gepubliceerd.

Sinds 8 februari kunt u het jaaroverzicht op de website bekijken.

Heeft u toch liever een papieren versie van het genoemde jaaroverzicht 2020,

dan kunt u dit bij het secretariaat van KBO Wanssum kenbaar maken.

Wij, bestuur KBO Wanssum, zorgen ervoor dat u, zo spoedig mogelijk,

een gedrukt exemplaar in de brievenbus krijgt.


(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************“Beweeg” woordzoeker


                              De oplossing van de woordzoeker:

                              Wat is het toch leuk om in beweging te zijn.


                              Uit de ingeleverde goede oplossingen zijn drie winnaars getrokken. Hierbij                                          waren twee bestuursleden en een KBO-lid aanwezig. Wij, KBO Wanssum,                                              feliciteren de winnaars met hun welverdiende prijs. De prijswinnaars                                                  hebben hun prijs al in ontvangst mogen nemen.

                              De winnaars zijn:  mevrouw Nel Frederix – mevrouw Mie Janssen – mevrouw                                        Trees van Ham

(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************

Tijdens een winterwandeling kun je de mooiste foto's maken

in Wanssum en omgeving........

(geplaatst:13-02-2021)


IMG-2829
IMG_6492
IMG-2827
IMG-2825
IMG-2811
IMG_6526
IMG_6529
IMG_6532
IMG_6533

**************************************************************************************************************

Wandelen


Wandelen op vrijdag 19 februari gaat niet door, vanwege verlenging van

de “lockdown”. 

De nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen worden verder afgewacht.

De wandelingen op 5 maart en 19 maart blijven vooralsnog onder voorbehoud

staan. Blijf gezond …..


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Jaaroverzicht 2020


Het jaaroverzicht 2020 van KBO Wanssum is opgesteld en op deze website (www.kbowanssum.nl) opgenomen. Ga naar de pagina Jaaroverzicht of (klik hier).

Heeft u liever een papieren exemplaar van het jaaroverzicht 2020, dan kunt u dit bij het secretariaat kenbaar maken.

Wij zorgen dat u een gedrukte versie in de brievenbus krijgt.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Contributie 2021


De jaarlijkse contributie is eind januari 2021 van uw bankrekening afgeschreven mits u, als lid KBO Wanssum, hiervoor een automatische incasso machtiging heeft afgegeven.


Heeft u ervoor gekozen om de contributie zelf te betalen, dan zien wij graag het vereiste bedrag van € 20.—per persoon overgemaakt op het rekeningnummer NL 88 RABO 0156 3901 16 ten name van Ouderenverenging St. Leonardus Wanssum.  Alvast heel hartelijk bedankt.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

KBO Limburg


KBO Limburg vraagt aandacht voor onze (alleenstaande) medemens onder het motto “EFFE BELLEN”. Kijk eens om je heen en bel ook eens iemand die alleen is.


De poster die oproept om eens een keer te bellen vindt u op de pagina “Diverse” of (klik hier).

De poster wordt ook opgenomen in Wanssums Nieuws.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Persbericht


OUDEREN VANAF 70 JAAR ZONDER OMNIBUZZ PAS REIZEN GRATIS MET OMNIBUZZ NAAR VACCINATIELOCATIES IN LIMBURG.


Ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz pas worden gratis vervoerd naar de locatie waar ze gevaccineerd worden tegen corona.

Dat hebben de 30 deelnemende gemeenten aan de GR Omnibuzz besloten.

Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing).


Het Rijk stelt zich in haar vaccinatiecampagne op het standpunt dat ouderen die geen WMO-vervoersindicatie hebben, zelf het vervoer moeten regelen.


Omdat dit de gemeenten voor een aantal dilemma’s plaatst, hebben zij een ander besluit genomen. Bovendien hebben zij minister De Jonge in een brief gevraagd ook de ouderen die geen WMO-vervoersindicatie hebben gratis Omnibuzz vervoer ter beschikking te stellen.


Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie sowieso gratis.

Het volledige persbericht ziet u in Wanssums Nieuws én op deze website www.kbo.wanssum.nl  op de pagina “Diverse” of (klik hier) .


(geplaatst:8-02-2021)


schoenen

**************************************************************************************************************

Beweegwoordzoeker Venray beweegt
(geplaatst: 4-02-2021)


**************************************************************************************************************

KBO en L1 start Limburg in beweging
(geplaatst: 1-02-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Het wandelen op vrijdag 22 januari en vrijdag 5 februari gaat niet door,

vanwege  verlenging lockdown. De nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen

worden verder afgewacht.

De wandeling op 19 februari blijft vooralsnog onder voorbehoud staan.

Blijf gezond …..


(geplaatst:16-01-2021)


**************************************************************************************************************

Persbericht KBO en L1
(geplaatst: 24-01-2021)