LAATSTE NIEUWS - 2021

Heeft u een nieuwtje? Laat het ons weten: webmaster@kbowanssum.nl


Oude berichten vindt u op de pagina Archief>Laatste Nieuws 2018, 2019,2020

De nieuwsbrieven van KBO-PCOB zijn te zien op de pagina Nieuws KBO-PCOB

**************************************************************************************************************

Nieuws inzake corona staat op de corona-pagina. Klik hier.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Bij het KBO-PCOB Magazine en De Schakel was dit keer een extra boekje toegevoegd van

“De Centrale van Ouderenverenigingen Venray”, bestemd voor alle thuiszittende ouderen in de gemeente Venray.  Het boekje heeft de titel “Deugende en ondeugende gedichten en verhalen”.

Er zijn mooie gedichten en verhaaltjes in opgenomen. Kortom:  de moeite waard om in te bladeren én te lezen.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Puzzel - woordzoeker


De prijswinnaars waren blij verrast bij het aannemen van de prijs. 

Iedereen die de oplossing van de woordzoeker heeft ingeleverd, heeft een gedrukt exemplaar van het Jaaroverzicht 2020 – KBO Wanssum gekregen.

Wij, bestuur KBO Wanssum, wensen hen veel leesplezier.


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


De activiteit “Wandelen” op vrijdag 5 maart is geannuleerd, vanwege verlenging van de “lockdown”. Nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen van de overheid worden verder afgewacht. De wandeling op 19 maart blijft vooralsnog onder voorbehoud staan.

Blijf gezond …..


(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Afscheid dirigent Sint Leonarduskoor


Zondag 21 februari 2021 was het bijna 25 jaar geleden, dat Piet Kuijpers als dirigent bij ons Sint Leonarduskoor is begonnen. En nu gaat hij vertrekken. Wat hebben we toch een fijne tijd gehad. Hele leuke repetities, ondanks dat we niet altijd direct luisterden en wij maar door bleven kletsen en lachen. De “Cecilia feesten” waren ook altijd heel gezellig. Er werd altijd een gedicht of voordracht verzorgd. Het eten was ook altijd heerlijk.


Praktisch alle leden van het Sint Leonarduskoor waren in de kerk

aanwezig om Piet de laatste keer te horen spelen. Contactpersoon

Trees van Ham heeft Piet namens alle leden een mooie bos

bloemen gegeven.

Als wij weer bij elkaar mogen komen, nodigen wij dirigent

Piet Kuijpers en echtgenote Nel uit voor een officieel afscheidsfeestje.

Piet was in zijn slotwoord emotioneel en had er zichtbaar moeite mee .

Maar hij zei ook dat we altijd een beroep op hem kunnen doen.

Namens alle leden van het Sint Leonarduskoor.
(geplaatst: 2-03-2021)


**************************************************************************************************************

Nationale complimentendag


Elk jaar op 1 maart is het “Nationale Complimentendag”. Deze Complimentendag' draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van een persoonlijke blijk van waardering. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de (mede)mens, juist daarom, wel het diepst raken. Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af. Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment persoonlijk en oprecht is.

Het is bijzonder! Dit meest indrukwekkende “cadeau” is niet te koop!


(geplaatst: 2-03-2021)


Afscheid dirigent1__20210222
Afscheid dirigent2__20210222

**************************************************************************************************************


De activiteiten van KBO Wanssum zijn tot nader bericht opgeschort!


(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************

Jaaroverzicht 2020


Ook voor 2020 is een jaaroverzicht van KBO Wanssum samen gesteld.

Genoemd jaaroverzicht is op de website www.kbowanssum.nl  gepubliceerd.

Sinds 8 februari kunt u het jaaroverzicht op de website bekijken.

Heeft u toch liever een papieren versie van het genoemde jaaroverzicht 2020,

dan kunt u dit bij het secretariaat van KBO Wanssum kenbaar maken.

Wij, bestuur KBO Wanssum, zorgen ervoor dat u, zo spoedig mogelijk,

een gedrukt exemplaar in de brievenbus krijgt.


(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************“Beweeg” woordzoeker


                              De oplossing van de woordzoeker:

                              Wat is het toch leuk om in beweging te zijn.


                              Uit de ingeleverde goede oplossingen zijn drie winnaars getrokken. Hierbij                                          waren twee bestuursleden en een KBO-lid aanwezig. Wij, KBO Wanssum,                                              feliciteren de winnaars met hun welverdiende prijs. De prijswinnaars                                                  hebben hun prijs al in ontvangst mogen nemen.

                              De winnaars zijn:  mevrouw Nel Frederix – mevrouw Mie Janssen – mevrouw                                        Trees van Ham

(geplaatst:22-02-2021)


**************************************************************************************************************

Tijdens een winterwandeling kun je de mooiste foto's maken

in Wanssum en omgeving........

(geplaatst:13-02-2021)


IMG-2829
IMG_6492
IMG-2827
IMG-2825
IMG-2811
IMG_6526
IMG_6529
IMG_6532
IMG_6533

**************************************************************************************************************

Wandelen


Wandelen op vrijdag 19 februari gaat niet door, vanwege verlenging van

de “lockdown”. 

De nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen worden verder afgewacht.

De wandelingen op 5 maart en 19 maart blijven vooralsnog onder voorbehoud

staan. Blijf gezond …..


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Jaaroverzicht 2020


Het jaaroverzicht 2020 van KBO Wanssum is opgesteld en op deze website (www.kbowanssum.nl) opgenomen. Ga naar de pagina Jaaroverzicht of (klik hier).

Heeft u liever een papieren exemplaar van het jaaroverzicht 2020, dan kunt u dit bij het secretariaat kenbaar maken.

Wij zorgen dat u een gedrukte versie in de brievenbus krijgt.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Contributie 2021


De jaarlijkse contributie is eind januari 2021 van uw bankrekening afgeschreven mits u, als lid KBO Wanssum, hiervoor een automatische incasso machtiging heeft afgegeven.


Heeft u ervoor gekozen om de contributie zelf te betalen, dan zien wij graag het vereiste bedrag van € 20.—per persoon overgemaakt op het rekeningnummer NL 88 RABO 0156 3901 16 ten name van Ouderenverenging St. Leonardus Wanssum.  Alvast heel hartelijk bedankt.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

KBO Limburg


KBO Limburg vraagt aandacht voor onze (alleenstaande) medemens onder het motto “EFFE BELLEN”. Kijk eens om je heen en bel ook eens iemand die alleen is.


De poster die oproept om eens een keer te bellen vindt u op de pagina “Diverse” of (klik hier).

De poster wordt ook opgenomen in Wanssums Nieuws.


(geplaatst:8-02-2021)


**************************************************************************************************************

Persbericht


OUDEREN VANAF 70 JAAR ZONDER OMNIBUZZ PAS REIZEN GRATIS MET OMNIBUZZ NAAR VACCINATIELOCATIES IN LIMBURG.


Ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz pas worden gratis vervoerd naar de locatie waar ze gevaccineerd worden tegen corona.

Dat hebben de 30 deelnemende gemeenten aan de GR Omnibuzz besloten.

Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede vaccinatie (indien van toepassing).


Het Rijk stelt zich in haar vaccinatiecampagne op het standpunt dat ouderen die geen WMO-vervoersindicatie hebben, zelf het vervoer moeten regelen.


Omdat dit de gemeenten voor een aantal dilemma’s plaatst, hebben zij een ander besluit genomen. Bovendien hebben zij minister De Jonge in een brief gevraagd ook de ouderen die geen WMO-vervoersindicatie hebben gratis Omnibuzz vervoer ter beschikking te stellen.


Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie sowieso gratis.

Het volledige persbericht ziet u in Wanssums Nieuws én op deze website www.kbo.wanssum.nl  op de pagina “Diverse” of (klik hier) .


(geplaatst:8-02-2021)


schoenen

**************************************************************************************************************

Beweegwoordzoeker Venray beweegt
(geplaatst: 4-02-2021)


**************************************************************************************************************

KBO en L1 start Limburg in beweging
(geplaatst: 1-02-2021)


**************************************************************************************************************

Wandelen


Het wandelen op vrijdag 22 januari en vrijdag 5 februari gaat niet door,

vanwege  verlenging lockdown. De nieuwe richtlijnen c.q. ontwikkelingen

worden verder afgewacht.

De wandeling op 19 februari blijft vooralsnog onder voorbehoud staan.

Blijf gezond …..


(geplaatst:16-01-2021)


**************************************************************************************************************

Persbericht KBO en L1
(geplaatst: 24-01-2021)