NUTTIGE LINKS & INFORMATIE


Informatievoorziening


De informatievoorziening aan leden is belangrijk zodat zij tijdig en volledig op de hoogte zijn.

Onderstaand een overzicht  van de belangrijkste hulpmiddelen die hiervoor gebruikt worden.


Maandblad KBO-PCOB  Magazine (voorheen Nestor):

Het maandblad heeft een oplage van circa 260.000 stuks en wordt uitgegeven door de Unie KBO en PCOB. Dit maanblad verschijnt 10 maal per jaar.

Leden krijgen het blad gratis thuisbezorgd.

Voor niet-leden kost het abonnement  € 35,00 per jaarDe Schakel:

Een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray.

Dit informatieblad voor ouderen in de gemeente Venray verschijnt 10x per jaar.

Leden krijgen het blad gratis thuis bezorgd.Wanssums Nieuws

In Wanssums Nieuws wordt regelmatig nieuws van KBO Wanssum opgenomen.

Het blad verschijnt wekelijks, via abonnement.

Administratieadres:

Mevrouw B. Beterams, Geijsterseweg 7f, 5861BK Wanssum, telefoon: 0478 532 365.Internet:

Op onze site kbowanssum.nl én op de sites van uniekbo.nl en kbolimburg.nl, zijn diverse wetenswaardigheden te raadplegen.


NUTTIGE LINKS / TELEFOONNUMMER:


Links:


KBO Limburg:              www.kbolimburg.nl 

KBO-PCOB:                  www.kbo-pcob.nl

Centrale van Ouderen  www.seniorenvenray.nl

Gemeente Venray:       www.venray.nl

De Lindehof:                www.delindehof-wanssum.nl


Wanssums Informatiepunt  - W.I.P

Telefoon: 06-2628 2922

Bereikbaar van maandag tot en met  vrijdag van 17.00 - 19.00 uur

www.wanssumsinfopunt.nl