NUTTIGE LINKS & INFORMATIE


Informatievoorziening


De informatievoorziening aan de leden is belangrijk zodat zij tijdig en volledig op de hoogte zijn.

Onderstaand een overzicht  van de belangrijkste hulpmiddelen die hiervoor gebruikt worden.


Maandblad (voorheen Nestor):

Het maandblad heeft een oplage van 260.000 stuks en wordt uitgegeven door de Unie KBO en PCOB en verschijnt 10 maal per jaar.

Leden krijgen het blad gratis thuisbezorgd.

Voor niet-leden kost het abonnement  €19,50.


De Schakel:

Een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray.

Dit informatieblad voor ouderen in de gemeente Venray verschijnt 10x per jaar.

Leden krijgen het blad gratis thuis bezorgd.


Internet:

Op onze site en op de sites van uniekbo.nl en kbolimburg.nl, zijn diverse wetenswaardigheden te raadplegen.


Wanssums Nieuws

In Wanssums Nieuws wordt regelmatig nieuws van KBO-Wanssum opgenomen.

Het blad verschijnt wekelijks, via abonnement.

Administratieadres: Mevr. B. Beterams, Geijsterseweg 7f, 5861BK Wanssum, telefoon: (0478) 532365.


NUTTIGE LINKS / TELEFOONNUMMER:


Links:


KBO Limburg:              www.kbolimburg.nl

KBO-PCOB:                  www.kbo-pcob.nl

Centrale van Ouderen  www.seniorenvenray.nl

Gemeente Venray:       www.venray.nl

De Lindehof:                www.delindehof-wanssum.nl


Wanssums Informatiepunt: 06-26282922

maandag t/m vrijdag van 17.00 - 19.00 uur

www.wanssumsinfopunt.nl