Thema middag / avond

KBO WanssumThema avond - woensdag 19 oktober 2022

"Hoe kunnen senioren (55-plussers) hun financiële situatie verbeteren?"


Bestuur KBO Wanssum organiseert een  avond met bovengenoemd thema                                          voor leden én niet-leden.


Vragen die aan bod kunnen komen, zijn:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor 55-plussers
  • Wat kan ik doen met de overwaarde van mijn huis
  • Verduurzamen van mijn huis
  • Doorstromen naar een ander huis
  • Schenken
  • Erfbelasting


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Kunst & Cultuur


Wij, sectie Kunst & Cultuur, willen een uitstapje maken naar Risk Factory in Venlo.

Gezond en veilig zijn, heb je deels in eigen hand. Het begint met zelfredzaamheid. In Risk Factory Limburg-Noord beleven senioren risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Met realistische en interactieve scenario’s, zoals brandgevaar, phishing of cyberpesten, verkeersveiligheid, groepsdruk, 1-1-2 bellen en (positieve) gezondheid, ervaren senioren (on)gezondheid en (on)veiligheid én leren senioren hoe te handelen. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen. De scenario’s voor senioren zijn in afstemming met KBO Limburg ontwikkeld. Ook zijn praktijkervaringen van hulpverleningsdiensten hierin meegenomen.

We gaan met een bus naar Risk Factory Venlo.

Daar wordt koffie / thee met vlaai aangeboden.

De kosten voor dit uitstapje bedragen 12,50 euro per persoon.


Verwachting is dat dee activiteit in het najaar 2022 gerealiseerd kan worden.


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Kunst & Cultuur


Na een lange tijd mogen en kunnen wij, sectie Kunst & Cultuur, weer activiteiten organiseren. De eerste activiteit vindt binnenkort plaats. Donderdag 14 oktober 2022 zullen wij een film vertonen over de wederopbouw van Venray.

De film is te zien in gemeenschapshuis De Zandhoek en begint om 14.00 uur.

Uiteraard kunt u ook genieten van koffie of thee met stukje vlaai op deze middag. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd.


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-