Hieronder vind u de vaste – en incidentele activiteiten van KBO-Wanssum. Voor een aantal activiteiten geldt een contributie of eigen bijdrage, die naast de KBO-contributie moet worden betaald.

Vaste activiteiten:Computerclub


Contactpersoon:

De Heer Frans Barenbrug

Telefoon:  (06) 55187855Elke 3e maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur.

Van september/oktober tot en met april.                                 

Plaats: De Lindehof, Meerloseweg 5, telefoon:  (0478) 532625        

Contributie wordt jaarlijks vastgesteld.
Samen Tafelen


Contactpersoon:

Mevrouw Toos Lommen

Pastoorstraat 16A   5861 BJ Wanssum             

Telefoon: (0478) 531873


In principe elke 2e woensdag van de maand.

Plaats: De Zandhoek. Tel: De Zandhoek: (0478) 854534 Aanvangstijd: 12.00 uur

Kosten:   Leden € 8.00      Niet-leden: € 10.00
Fietsen 


Contactpersoon:

De heer Harrie Arts                            

Telefoon: (0478) 533009 of (06) 37302163


Test-fietsen:

Elke donderdagmiddag van ca. half april t/m september.

Verzamelen: 13.15 uur bij Dekkers Tweewielers, Postbaan.

Vertrek: 13.30 uur vanaf Dekkers Tweewielers, Postbaan.

Afmelden bij Harrie: (0478) 533009 of (06) 37302163 of ha.arts@hetnet.nl


Toer-fietsen:

Toerfietsers kunnen aansluiten bij de testfietsgroep en fietsen op eigen fiets.

Elke donderdagmiddag half april t/m september.

Verzamelen bij Dekkers Tweewielers, Postbaan.

Vertrek om 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig.
Groenonderhoud


Contactpersoon:

De heer Math Janssen                   

Telefoon: (0478) 532222Inloopmiddagen


Contactpersoon:

Mevrouw Ger Janssen

Telefoon: (0478) 532222


Elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur,

m.u.v. vakantieperiode.

Plaats: De Zandhoek. Tel: De Zandhoek: (0478) 854534

Vrije toegang. Er wordt een bijdrage voor koffie/thee gevraagd.                                                                                    

Handwerken, Rummicub, Kaarten (ook bridgen) is mogelijk tijdens de inloopmiddagen!
Jeu de boules


Contactpersoon:

De heer Jac Gielen,

Telefoon: (0478) 532211 of 06-38167416

   

Elke woensdagmiddag om 13.30 uur bij de kerk.         

Bij slecht weer in Meerlo bij familie Poels-Duijkers.

Contributie: € 5.00 per jaar

Kienen


Contactpersoon:

Mevrouw Tonnie Wijnhoven                

Telefoon: (0478) 532287


In principe de laatste donderdag van de maand, tijdens de wintermaanden.   Aanvang: 14.00 uur. Plaats: De Zandhoek.

Tel: De Zandhoek: (0478) 854534

Koersbal


Contactpersoon:

Mevrouw Tonnie Wijnhoven             

Telefoon: (0478) 532287


Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur in De Zandhoek.

Tel: De Zandhoek: (0478) 854534

Er wordt een bijdrage voor koffie/thee gevraagd. 

Kunst en Cultuur


Contactpersoon:

Mevrouw Maria van Oosterhout       

Telefoon: (0478) 511186

                                         

Voor activiteiten zie deze website

en Wanssums Nieuws.

St. Leonarduskoor


Contactpersoon:

Mevrouw Trees van Ham         

Telefoon: (0478) 532207


Elke donderdag (m.u.v. de Zomervakantie)

om 17.30 uur in de Zandhoek. Tel: De Zandhoek: (0478) 854534     

Contributie: € 10.00 per jaar.


Wandelen


Contactpersoon:

De heer Piet van Gerven             

Telefoon: (0478) 531858Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand.                                                                             

Vertrek om 13.30 uur vanaf de Zandhoek.

Aanmelden niet nodig. Het wandelen gaat altijd door!


Zwerfboekenkast


Contactpersoon:

Mevrouw Maria van Oosterhout    

Telefoon: (0478) 511186              


Elke maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Zandhoek.

(m.u.v. de zomervakantieperiode)

Tel: De Zandhoek: (0478) 854534


-o-o-o-o-o-o—o-
Naast de vaste activiteiten zijn er ook incidentele activiteiten, zoals ledenmiddagen, thema-middagen, informatiemiddagen. Van alle activiteiten die worden georganiseerd ontvangt U tijdig bericht via KBO mededelingen in het Wanssums Nieuws en via deze website.
Ter informatie:

- Alle activiteiten worden voorlopig opgeschort tot september, uitgezonderd wandelen. 

- Er wordt bekeken of vóór de zomersluiting 2020 nog een keer de zwerfboekenkast open kan gaan op telefonische reservering.

- Samen Tafelen gaat mogelijk in september opstarten. Vaste deelnemers worden gevraagd of ze weer willen deelnemen. Afstand houden moet mogelijk zijn.

- Jeu de Boules wil voorlopig nog niet opstarten. De groep is te groot om de afstand te kunnen borgen. Er wordt gekeken of er animo is om in kleine groepjes te spelen.

- Inloopmiddag gaat nog niet van start, bridge en rummikub kan niet worden gespeeld als er afstand moet worden gehouden, afstand houden zal moeilijk zijn.

- Computerclub in de Lindehof is mogelijk met maximaal 10 deelnemers, inclusief instructeur, om de afstand te borgen. Protocol van de Lindehof moet worden gevolgd.


Kijk voor meer info bij Laatste Nieuws - klik hier