Ledenservice

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA)


Blijf niet met uw vragen zitten, benader de ouderenadviseur!                                                       Alle inwoners van Wanssum van 50 jaar en ouder, wel of geen KBO-lid, kunnen gratis gebruik maken van het advies van onze eigen ouderenadviseurs.


Voor onderstaande zaken kan de ouderenadviseur om advies worden gevraagd:   

 Invullen van formulieren

 Kom ik in aanmerking voor woningaanpassing

 Heb ik recht op huur- of zorgtoeslag

 Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen

 Welke activiteiten zijn er in mijn dorp en hoe kan ik hieraan meedoen

 Vragen over AOW, pensioen, bijstand en dergelijke

 Vragen over huisvesting


Dit is natuurlijk geen volledige opsomming, maar het geeft wel een indruk van de vele aspecten waarvoor u bij de ouderenadviseur terecht kunt.


Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.

Uiteraard worden al uw zaken vertrouwelijk behandeld.

U kunt telefonisch een afspraak maken met:


  • De heer Jan van Cuijck (specialiteit financiën), (06)17546175
  • De heer René Rijpma (specialiteit WLZ), (0478) 511186
  • Mevr. Tonnie Kwakkernaat (specialiteit eenzaamheid),

        (06) 34692319