Welkom bij KBO Wanssum

Ledenservice

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA)


Blijf niet met uw vragen zitten, benader de ouderenadviseur!                                                       Alle inwoners van Wanssum van 50 jaar en ouder, wel of geen KBO-lid, kunnen gratis gebruik maken van het advies van onze eigen ouderenadviseurs.


Voor onderstaande zaken kan de ouderenadviseur om advies worden gevraagd:   

 Invullen van formulieren

 Kom ik in aanmerking voor woningaanpassing

 Heb ik recht op huur- of zorgtoeslag

 Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen

 Welke activiteiten zijn er in mijn dorp en hoe kan ik hieraan meedoen

 Vragen over AOW, pensioen, bijstand en dergelijke

 Vragen over huisvesting


Dit is natuurlijk geen volledige opsomming, maar het geeft wel een indruk van de vele aspecten waarvoor u bij de ouderenadviseur terecht kunt.


Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.

Uiteraard worden al uw zaken vertrouwelijk behandeld.

U kunt telefonisch een afspraak maken met:


  • De heer Jan van Cuijck (specialiteit financiën), (06)17546175
  • De heer René Rijpma (specialiteit WLZ), (0478) 511186
  • Mevr. Tonnie Kwakkernaat (specialiteit eenzaamheid),

        (06) 34692319