LIDMAATSCHAP KBO-Wanssum


Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO!


  • De KBO, met ruim 200.000 leden in Nederland, heeft invloed en wordt gehoord door overheid en politiek. In Limburg zijn ruim 37.500 mensen lid van de KBO.
  • De KBO behartigt uw belangen. Wij maken ons sterk voor een goede en betaalbare  gezondheidszorg, pleiten voor uw inkomen, pensioen en koopkracht en besteden aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer.
  • De KBO vindt dat ouderen een leven lang moeten kunnen leren en ontwikkelt hiervoor specifieke activiteiten en cursussen.
  • U kunt gebruik maken van onze ledenservice, zoals de belastingservice, ouderenadvisering, rijbewijskeuring 75-plus en de servicetelefoon.
  • Wij besteden aandacht aan alle aspecten van "goed leven" voor senioren. Daarom kunt u ook bij ons terecht voor zingeving en levensvragen en besteden wij aandacht aan allerlei facetten rondom "goed en gezond ouder worden".
  • KBO Wanssum is de plek voor ontmoeting, ontspanning en samen actief zijn.
  • De KBO is solidair met ouderen die het minder goed hebben
  • Als lid van de KBO ontvangt u tien keer per jaar het kleurrijke ledenblad en vier keer per jaar treft u in de Nestor onze speciale Limburg katern aan.Leuke voordeeltjes!

Als lid van de KBO ontvangt u de KBO-ledenpas.

Met deze ledenpas ontvangt u korting bij een aantal bedrijven of voor bepaalde acties.
Lid worden van KBO-Wanssum kan middels aanmelding bij de ledenadministratie,

(via onderstaand formulier)

Mevrouw Bets Beterams - van de Ven

Geijsterseweg 7f   5861BK Wanssum.

Telefoon: 0478 532 365

E-mail: kbowanssum@ziggo.nl


Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie bedraagt op dit moment € 20,- per jaar.

Te betalen op bankrekeningnummer: NL 88 RABO 0156 3901 16

ten name van Ouderenvereniging St. Leonardus (KBO Wanssum)

Met ingang van 1 januari 2024 al de contributie € 22.50 per jaar bedragen.
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen.

De vakjes met * zijn verplicht.


Vergeet niet op 'VERSTUUR' te drukken.


1 formulier per persoon.


Door het versturen van dit formulier - via de verstuurknop - naar onze ledenadministratie,

geeft u zich op als lid van de afdeling KBO Wanssum. Tevens gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie.

KBO Wanssum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

In het privacystatement – zie onze website: www.kbowanssum.nl > Privacy - kunt u nalezen hoe wij dit bij KBO Wanssum doen.Ik meld me aan als lid bij KBO-Wanssum:

Man
Vrouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee