LIDMAATSCHAP KBO-Wanssum


Daarom KBO


Er zijn veel goede redenen om lid te worden van de KBO!


• De KBO, met ruim 200.000 leden in Nederland, heeft invloed en wordt gehoord door overheid en politiek. In Limburg zijn ruim 37.500 mensen lid van de KBO.

• De KBO behartigt uw belangen. Wij maken ons sterk voor een goede en betaalbare   gezondheidszorg, pleiten voor uw inkomen, pensioen en koopkracht en besteden aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer.

• De KBO vindt dat ouderen een leven lang moeten kunnen leren en ontwikkelt hiervoor specifieke activiteiten en cursussen.

• U kunt gebruik maken van onze ledenservice, zoals de belastingservice, ouderenadvisering, rijbewijskeuring 75-plus en de servicetelefoon.

• Wij besteden aandacht aan alle aspecten van "goed leven" voor senioren. Daarom kunt u ook bij ons terecht voor zingeving en levensvragen en besteden wij aandacht aan allerlei facetten rondom "goed en gezond ouder worden".

• De KBO Wanssum is de plek voor ontmoeting, ontspanning en samen actief zijn.

• De KBO is solidair met ouderen die het minder goed hebben

• Als lid van de KBO ontvangt u tien keer per jaar het kleurrijke ledenblad en vier keer per jaar treft u in de Nestor onze speciale Limburg katern aan.Leuke voordeeltjes!

Als lid van de KBO ontvangt u de KBO-ledenpas. Met deze ledenpas kunt u gebruik maken van de 15-plus actie en ontvangt u korting bij een aantal bedrijven of voor bepaalde acties.
Lid worden van KBO-Wanssum kan door aanmelding (via benedenstaand formulier)  bij de ledenadministratie/penningmeester

Mevr. Bets Beterams-v.d.Ven,

Geijsterseweg 7f,

5861BK Wanssum.

Telefoon: (0478) 532365

E-mail: kbowanssum@ziggo.nl


Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie bedraagt per 1-1-2015 € 20,- per jaar te betalen op bankrekeningnummer: NL88RABO0156390116.       t.n.v. Ouderenvereniging St.Leonardus
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand formulier in te vullen. De vakjes met * zijn verplicht.


- Vergeet niet op 'VERSTUUR' te drukken.


- 1 formulier per persoon.


Door het versturen van dit formulier - via de verstuurknop - naar onze ledenadministratie geeft u zich op als lid van de afdeling KBO-Wanssum en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie.

KBO-Wanssum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe we dat doen, kunt u nalezen in het privacystatement – zie onze website: www.kbowanssum.nl > PrivacyIk meld me aan als lid bij KBO-Wanssum:

Man
Vrouw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee